Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

ZAWIADOMIENIE
o włączeniu karty adresowej zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) oraz na  podstawie § 18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej, gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56  z poźn. zm.)   

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 zawiadamia

o włączeniu z dniem 14 maja 2024r. karty adresowej zabytku niżej wymienionego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek:

Karty adresowej zabytku -Budynek w Strużkach.


Zawiadomienie znak KB.4120.6.2024.MG.pdf


 

253828