Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia  i podaje do publicznej wiadomości

że dnia 11 czerwca 2024 roku  została wydana decyzja znak: KB.6733.1.2024.MN

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z rurociągiem kablowym do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego – „ Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV Piaseczno – Staszów wraz z odgałęzieniami ETAP 1 – odcinek od magistrali do rozłącznika radiowego 2133 na linie kablową SN” , w miejscowości Pliskowola , Suchowola.

KB.6733.1.2024.MN.pdf

253809