Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia  i podaje do publicznej wiadomości

że dnia 11 czerwca 2024 roku  została wydana decyzja znak: KB.6733.3.2024.MN

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Ossala, Pliskowola, Suchowola, Trzcianka Wieś, Niekrasów.

 

KB.6733.3.2024.MN.pdf

253811