Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia  i podaje do publicznej wiadomości

że dnia 11 czerwca 2024 roku  została wydana decyzja znak: KB.6733.4.2024.MN

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4 kV w msc. Suchowola w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Suchowola

KB.6733.4.2024.MN.pdf

253826