Inne ogłoszenia i zawiadomienia

Treść

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 r. w dwóch terminach:

  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej (lub kserokopiami faktur) w okresie od    1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie),
  • od 1 do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej (lub kserokopiami faktur) w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).


Termin wypłaty środków za zwrot podatku następować będzie:

  • od 1 do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku złożone zostały w pierwszym terminie,
  • od 1 do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku złożone zostały w drugim terminie.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł. od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86,00 zł.

 

 

Więcej informacji w pokoju 108 lub pod nr tel.  (15) 8671203 wew. 120 i 208 oraz na stronie internetowej

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego
Wzór wniosku