Inne ogłoszenia i zawiadomienia

Treść

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

wykaz_osob_2016/Wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_nieposiadajacych_osobowosci_prawnej,_ktorym_w_2016_roku_udzielono_pomocy_publicznej_.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________