Inne ogłoszenia i zawiadomienia

Treść

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej.pdf