Przejdź do stopki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli

Treść

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Suchowoli

Adres: Suchowola 31, 28-221 Osiek

Dyrektor Szkoły: Małgorzata Borkowska

 

Organy Szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Obwód szkolny: Suchowola

Liczba uczniów: 120, 8 oddziałów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli jest szkołą typowo środowiskową. Uczęszczają do niej uczniowie tylko z jednej wioski – Suchowoli. Połowa nauczycieli to dojeżdżający. Organy Szkoły ściśle współpracują ze sobą w zapewnieniu uczniom coraz to lepszych warunków pracy i nauki (wzbogacanie bazy szkoły, poszukiwanie sponsorów, organizowanie imprez integrujących). Uczniowie biorą udział rokrocznie
w przedmiotowych olimpiadach i różnego rodzaju konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do nowoczesnych źródeł informacji i kulturalnego spędzania wolnego czasu (biblioteka z czytelnią
, pracownia komputerowa).

Nasz adres: sp-suchowola@interszkola.pl


 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli

Statut 

 


 

206794