Przejdź do stopki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali

Treść

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali

Ossala 26a, 28-221 Osiek

tel. (015) 867 21 30

woj. świętokrzyskie

 

Dyrektor Szkoły: mgr Ewa Buda

 

 

ORGANY SZKOŁY

 

Organem prowadzącym dla szkoły jest  - Urząd Miasta i Gminy w Osieku

 

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje - Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

PODSTAWA PRAWNA ZAŁOŻENIA SZKOŁY

 

Z dniem 1 stycznia 1996 roku stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. Zm.)organem prowadzącym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali jest Urząd Miasta i Gminy w Osieku.

 

 

DO OBWODU SZKOŁY NALEŻĄ

 

Mucharzem, Ossala, Ossala – Lesisko, Trzcianka Wieś, Strużki, Niekrasow.

 


 

Statut i Regulaminy:

 

 

Pozostałe regulaminy pozostają do wglądu w pokoju

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali


Stan na 2004.02.06

209677