Przejdź do stopki

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku

Treść

 

Miejska – Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku

ul. Wolności 24 a, 28-221 Osiek

tel. (015) 867-13-00

Dyrektor: Edyta Miśkiewicz

Biblioteka czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

Wypożyczalnia
Księgozbiór składa się z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży od lat 15 i dorosłych. Posiada również lektury z zakresu szkoły podstawowej i średniej.

Czytelnia

W czytelni  na miejscu można skorzystać z encyklopedii, słowników albumów, księgozbioru naukowego i popularnonaukowego z różnych dziecin (jeśli materiały udostępniane tylko na miejscu są wam niezbędne, to można je otrzymać w formie kopii kserograficznej). W czytelni można również skorzystać z czasopism.

Działalność informacyjna bibliotek

Działalność informacyjna bibliotek polega na udzielaniu informacji w zakresie:

-         podania zasad korzystania z biblioteki

-         - regulamin biblioteki

-         - zapoznania z katalogami

-         - informacji o księgozbiorze

-         - informowanie o książkach spoza zasobu biblioteki

-         - wyszukiwania informacji i odpowiedzi na zapytania czytelników

Działalność kulturalno – oświatowa i dydaktyczno – wychowawcza.

 Biblioteka podejmuje także wiele działań związanych z upowszechnianiem książek
i czytelnictwa. Organizuje wystawy poświęcone ważnym wydarzeniom kulturalnym
i rocznicowym. Do organizacji wystaw prezentowanych wykorzystywany jest posiadany księgozbiór. Inną formą upowszechniania czytelnictwa są spotkania na którym można wysłuchać ciekawego odczytu, spotkać się z ludźmi kultury i nauki, wziąć udział w wieczorze poezji. Ważnym działaniem biblioteki jest przygotowanie czytelników do korzystania
z zasobów bibliotecznych poprzez lekcje biblioteczne, a także indywidualną pracę
z czytelnikiem.

Filia Biblioteczna – Tursko Wielkie
Czynna:  poniedziałek i czwartek w godz. 11.00-14.00.

Najważniejszą funkcją biblioteki publicznej jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców swojej gminy. Zbiory są udostępniane bezpłatnie.                     

                                                        

 

 


 

STATUT (PDF)

 


 

247731