Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Treść


 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

ul. Wolności 18  

28-221 Osiek

tel (015) 867-11-04(015) 867-11-04

 

Kierownik Ośrodka:

Madgalena Wilk


e-mail: opsosiek@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.ops-osiek.pl

 

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - l530
wtorek: 800 - 1600

Świetlica Socjoterapeutyczna jest czynna od poniedziałku do piątku od 1400 do 1800, w okresie wakacyjnym i w ferie od 1000 do 1400

 

 

  

Realizacja projektu "Świetlica - nasz drugi dom" w 2011 roku

 


 

 

 

 

 Ogłoszenie Kierownika OPS w Osieku o otwartym konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2011
 

 Załącznik nr 1 do ogłoszenia Kierownika OPS - 2011


 

 

Ogłoszenie Kierownika OPS w Osieku o otwartym konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2010

 


 

 

 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

 


 

Pomoc społeczna 


Świadczenia rodzinne

   


 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Osiek

na lata 2009-2015