Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje rolników o możliwości przeprowadzenia szacunków strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego GRAD, które miało miejsce dnia 24.06.2021r. na terenie gminy Osiek.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

 

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych poszkodowani rolnicy mogą składać w terminie  do dnia  15 lipca 2021r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek  w godzinach pracy urzędu,na adres e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl

 

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, na stronie internetowej Urzędu (www.gmina-osiek.pl ) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej (bip.osiek.iap.pl).

Rolnik składając wniosek dołącza:

1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO

2) kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za 2021r.

3) w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ);

4) w przypadku działania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo.

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy, z których plony nie zostały zebrane.


Wniosek o oszacowanie strat.docZałącznik do wniosku o oszacowanie strat - zgoda na przetwarzania danych osobowych RODO.docx