Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Materiały


Osiek_mpzp terenu górniczego_ustalenia planu_ponowne wyłożenie.pdfOsiek_mpzp terenu górniczego_tekst prognozy_ponowne wyłożenie.pdfOsiek_mpzp terenu górniczego_rys.prognozy_ponowne wyłożenie.pdfOsiek_mpzp terenu górniczego_zał.nr 1.rys.planu_ponowne wyłożenie.pdf


 

145326