Przejdź do stopki

Inne ogłoszenia i zawiadomienia

Treść

Informacja dot. form opieki nad dziećmi do lat 3

INFORMACJA   Urząd Miasta i Gminy w Osieku informuje o uruchomieniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej strony internetowej www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającej podstawowe informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3. Strona ta skierowana jest między innymi d

206811