Przejdź do stopki

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

Informacja z IMGW 2011-07-25 16:00:00

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKUNr 35 Stopień zagrożenia: 2xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Biuro: Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych KrakówObszar: Województwo świętokrzyskieWażność: od 2011-07-25 16:00:00 do 2011-07-26 10:00:00Przebieg: W

Informacja z IMGW 2011-07-23 08:47:00

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKUNr 31 Stopień zagrożenia: 2xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Biuro: Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych KrakówObszar: Województwo świętokrzyskie - Rejon hydrologiczny IVa Ważność: od 2011-07-23 10:00:00 do 201

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 58/11xml:namespace prefix = o /> Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 22 lipca 2011 roku   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego   Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z pó

Informacja z IMGW 2011-07-22 08:46:00

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKUNr 27 Stopień zagrożenia: 2xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Biuro: Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych KrakówObszar: Województwo świętokrzyskie - Wisła poniżej ujścia Dunajca Ważność: od 2011-07-22 10:00:0

247962