Przejdź do stopki

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

Wprowadzenie drugigo stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 październ

Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA i ALFA CRP

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 201

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzonym  pogotowiem przeciwpowodziowym w Mieście i Gminie Osiek wprowadzony został stały dyżur. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych  ze wzrostem poziomu wód pod numerem telefonu: 15 867 12 03

BRAVO CRP

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawiewprowadzenia stopnia alarmowego CRP Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6

INFORMACJA

W związku z intensywnymi opadami deszczu niosącymi ryzyko podtopień i zalań, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej powodującej zagrożenie życia, zdrowia lub mienia prosimy o kontakt pod następujące numery telefonu: tel. 606 567 389       &nb

Zarządzenie Nr 30/13

  Zarządzenie Nr 30/13 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 17 czerwca 2013 roku     w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.     Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) zarządzam, co na

Zarządzenie Nr 26/13

  Zarządzenie Nr 26/13 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 07 czerwca 2013 roku   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego   Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594) zarządzam co następuje: §

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 26 lipca 2011 roku     w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.     Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z p

252330