Przejdź do stopki

2021 ROK

Treść

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Osiek


opinia.pdf


Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

opinia.pdf


Opinia o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

opinia.pdf


Opinia w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osiek na 2022 rok

opinia.pdf


Opinia o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osiek na 2022 rok

opinia.pdf


Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2030

opinia.pdf


 

247952