Przejdź do stopki

2022 ROK

Treść

Opinia o informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2022 roku.

opinia.pdf


Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Osiek

opinia.pdf


Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta        i Gminy Osiek na 2022 rok

opinia.pdf


Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objasnieniami

opinia.pdf


Opinia o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

opinia.pdf


Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osiek na 2023 rok

opinia.pdf


Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osiek na 2023 rok

opinia.pdf


Opinia o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2023-2032

opinia.pdf


 

252318