Przejdź do stopki

2023 ROK

Treść


Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Osiek

opinia.pdf


Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Osiek na  2023 rok

opinia.pdf


Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2022 rok

opinia.pdf


Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

opinia.pdf


Opinia o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osiek na 2024 rok

opinia.pdf


Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osiek na 2024 rok

opinia.pdf


Opinia o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2024-2031

opinia.pdf


 

206794