Przejdź do stopki

2024 ROK

Treść


Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Osiek

opinia.pdf


Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osiek na 2024 rok

opinia.pdf


Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

opinia.pdf


Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osieku w sprawie absolutorium

opinia_.pdf


 

252289