2023 ROK

Treść


Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Osiek

opinia.pdf


Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Osiek na  2023 rok

opinia.pdf