Przejdź do stopki

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006

Treść

Uchwała Nr XLIX/272/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Uchwała  Nr XLIX/272/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 r.     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  dotyczącego realizacji dowozu dzieci niepełnospraw

Uchwała Nr XLIX/271/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Uchwała Nr XLIX/271/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia  26 października 2006 roku     w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans

Uchwała Nr XLIX/270/2006

Uchwała Nr XLIX /270/ 2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 r.   w sprawie: zmiany § 4 Uchwały Nr XLVII (249) 2006 r. Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia do re

Uchwała Nr XLIX/269/2006

Uchwała Nr XLIX/269/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 roku     w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Ni

Uchwała Nr XLIX/268/2006

Uchwała Nr XLIX/268/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 roku     w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ossala.

Uchwała Nr XLIX/267/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Uchwała Nr XLIX/267/2006 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia  26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.           Na podstawie art.18 ust.2  pkt

Uchwała Nr XLVIII/264/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Uchwała Nr XLVIII/264/2006   Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku   w sprawie podziału Miasta i Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz si

Uchwała Nr XLVIII/263/2006

U c h w a ł a Nr XLVIII/ 263/ 2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> R A D Y    M I E J S K I E J  w O S I E K U z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejsko – Gminnym Samodzielnym Publ

Uchwała Nr XLVIII/262/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Uchwała Nr XLVIII/262/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005rok Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku   &n

Uchwała Nr XLVIII/261/2006

Uchwała Nr XLVIII/261/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku      

Uchwała Nr XLVIII/260/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Uchwała Nr XLVIII/260/2006   Rady Miejskiej w Osieku   z dnia  31 sierpnia 2006 roku   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( bilansu ) za rok 2005 Miejsko – Gminne

Uchwała Nr XLVIII/259/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Uchwała Nr XLVIII/259/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku za 2005 rok.      

Uchwała Nr XLVIII/258/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Uchwała Nr XLVIII/258/2006 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 31  sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.   Na podstawie art.18 ust.2  pkt 4  ,pkt  9 lit. .c ustawy z dnia

Uchwała Nr XLVIII/257/2006

Uchwała Nr XLVIII/257/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wydatki bieżące.           Na pod

Uchwała Nr XLVIII/256/2006

Uchwała Nr XLVIII/256/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej       Na podstawie art.18 ust1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /

Uchwała Nr XLVIII/255/2006

Uchwała Nr XLVIII/255/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006r.   w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek     Na

Uchwała Nr XLVII/254/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Uchwała Nr XLVII/254/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2005 r.     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i r

Uchwała Nr XLVII/253/2006

Uchwała Nr XLVII/253/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2006r.   w sprawie zatwierdzenia dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku na rok 2006.  

252330