Przejdź do stopki

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2024

Treść

Uchwała Nr LVII/375/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika w ochotniczej straży pożarnej

Uchwała Nr LVII/375/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika w ochotniczej straży pożarnej

Uchwała Nr LVII/372/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii po wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie

Uchwała Nr LVII/372/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii po wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr LVII/371/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii po wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku

Uchwała Nr LVII/371/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii po wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr LVI/367/23 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (...)

Uchwała Nr LVI/367/23 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich

252316