Przejdź do stopki

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010

Treść

Uchwała Nr XLI/276/10

Uchwała Nr XLI/276/10xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29.10.2010 roku     w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego  częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla M

Uchwała Nr XLI/277/10

Uchwała Nr XLI/277/10xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pliskowola na lata 2010-xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttag

Uchwała Nr XLI/279/10

  Uchwała Nr XLI/279/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 200

Uchwała Nr XLI/273/10

Uchwała Nr XLI/273/2010 Załączniki: Zalacznik1.xlsx (12.47 Kb) Zalacznik2.xls (31.00 Kb) Zalacznik3.xlsx (24.47 Kb) Zalacznik4.xlsx (25.46 Kb) Zalacznik5.xlsx (29.93 Kb) Zalacznik6.xlsx (27.17 Kb) Zalacznik7.xlsx (24.70 Kb) Zalacznik8.xlsx (24.35 Kb) Zalacznik9.xls (54.00 Kb

Uchwała Nr XLI/278/10

  Uchwała Nr XLI/278/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Marka Figacza Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art

Uchwała Nr XL/266/10

  Uchwała Nr XL/266/10Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy 0siek i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających cha

Uchwała Nr XL/269/10

  Uchwała Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Uchwała Nr XL/265/10

  Uchwała Nr XL/265/10Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.

Uchwała Nr XL/267/10

  Uchwała Nr XL/267/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz funduszu celowego Policji Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.

Uchwała Nr XL/271/10

Uchwała Nr XL/271/10xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010r. (INTENCYJNA)   w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Osiek z przeznaczeniem n

Uchwała Nr XL/270/10

Uchwała Nr XL/270/10xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ust.1  ustawy z

Uchwała Nr XXXIX/262/10

  Uchwała Nr XXXIX/262/10Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji statutów jednostek pomocniczych z mieszkańcami gminy Osiek.  Na podstawie art.5a oraz z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8&nbs

Uchwała Nr XXXIX/264/10

  Uchwała Nr XXXIX/264/10Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z&n

Uchwała Nr XXXIX/258/10

  Uchwała Nr XXXIX/258/10Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j

252318