Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Osiek_zmiana_mpzp_miasta_ustalenia_planu_wyłożenie.pdf

Osiek_zmiana_mpzp_miasta_rys_prognozy_wyłożenie.pdf

Osiek_zmiana mpzp miasta_rys.prognozy_wyłożenie.zip

OSIEK_zmiana_mpzp_miasta_tekst_prognozy_wyłożenie.pdf

Osiek_zmiana_mpzp_miasta_zał_nr_1_rys_planu_wyłożenie.pdf

Osiek_zmiana mpzp miasta_zał nr 1.rys.planu_wyłożenie.zip

Osiek_zmiana_mpzpm_miasta_zał_nr_1_rys_planu_wyłożenie_cz_A.pdf

Osiek_zmiana mpzp miasta_zał nr 1.rys.planu_wyłożenie_cz A.zip

Osiek_zmiana_mpzp_miasta_zał_nr_1.rys_planu_wyłożenie_cz B.pdf

Osiek_zmiana mpzp miasta_zał 1.rys.planu_wyłożenie_cz B.zip

Osiek_zmiana_mpzp_miasta_zał_nr_1.rys.planu_wyłożenie_cz_C.pdf

Osiek_zmiana mpzp miasta_zał 1.rys.planu_wyłożenie_cz C.zip

145320