Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr XIII/98/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa


XIII 98_11 (PDF)


247932