Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 sierpnia 2022 roku do 6 września 2022 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej gminy – www.gmina-osiek.pl.

Obwieszczenie SKO w Kielcach

Obwieszczenie o decyzji SKO w Kielcach w sprawie Budowy fermy drobiu w Pliskowoli na działkach nr ewid. 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 obręb 0013 gm. Osiek, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trzcianka

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mikołajów

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Matiaszów

232411