Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pliskowoli działki numer 1074

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Osieku Obr 02 działki numer 1350

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Suchowoli działki numer 12

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pliskowoli działki numer 1082

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pliskowoli działki numer 1446

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pliskowoli działki numer 1420

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 12.09.2023r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Pana Marian Adamczyk ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Osiek, Długołęka, Kąty, Lipnik, Osiek ul. Sportowa obręb ew. Suchowola.

232432