Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 05 lipca 2021 roku zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.1.2021.MN w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) w miejscowościach Długołęka gmina Osiek, Świniary gmina Łoniów, Otoka Grabińska gmina Łoniów na działkach o nr ewidencyjnym 969/1, 970 obręb Świniary, 969, 954 obręb Otoka Grabińska, 363/1, 569, 397/2, 741/1, 639/1 obręb Długołęka”,

Informacja

Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem gradu

Informacja

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie deklaracji wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

Informacja

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o zwiększonym ryzyku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Informacja

Informacja w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki "Osiek" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 12 kwietnia 2021 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.2.2021.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Mucharzew gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 422”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 12 kwietnia 2021 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.2.2021.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Mucharzew gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 422”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki "Osiek" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego, ul. Pohulanka 1/42, 03-890 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Mucharzew gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 422” zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 23 marca 2021 roku zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.1.2021.MN w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) w miejscowościach Długołęka gmina Osiek, Świniary gmina Łoniów, Otoka Grabińska gmina Łoniów na działkach o nr ewidencyjnym 969/1, 970 obręb Świniary, 969, 954 obręb Otoka Grabińska, 363/1, 569, 397/2, 741/1, 639/1 obręb Długołęka”,

233494