Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Informacja

Informacja dla rolników dotycząca nowych procedur zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja o planowanym chemicznym odchwaszczaniu torów kolejowych linii szerokotorowej LHS

Informacja

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 218 o pow. 0,0400 ha i 417 o pow. 0,0900 ha

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach

Obwieszczenie dotyczące wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły

Informacja

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Osiek, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1702/1 o pow. 0,5766 ha i 1708 o pow. 0,0742 ha

Informacja

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mikołajów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 46 o pow. 0,0600 ha, 87 o pow. 0,2200 ha i 13 o pow. 0,1400 ha.

144405