Przejdź do stopki

Świadectwa pracy

Treść

 

Wydawanie świadectw pracy i innych związanych ze stosunkiem pracy xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Miejsce załatwienia sprawy

·         Referat Administracyjno - Organizacyjny, nr pok. 204, tel. w. 124.

Tryb

·     podanie, z urzędu (świadctwa pracy) 

Opłata skarbowa

·         bez opłaty

 

Termin załatwienia sprawy

·         bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

·         Sąd Rejonowy w Staszowie

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zmianami)

 

252288