Przejdź do stopki

Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie

Treść

 

Prowadzenie ewidencji innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Miejsce załatwienia sprawy

·         Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 107, tel. Wew. 107

Wymagane dokumenty

·         wypełniony formularz wniosku

Opłaty

·         opłata skarbowa w znaczkach skarbowych wynosi:
- od wniosku - 5 zł,

- od każdego załącznika - 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

·         wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku

Podstawa prawna

·         ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 578 )

Uwagi

Dostępne druki związane ze sprawą

• wniosek o zgłoszenie innych obiektów hotelarskich, do ewidencji świadczących usługi hotelarskie, w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez tut. Wydział.

 

129197